Норми лабораторних досліджень

АналізЧоловікиЖінкиДіти
Еритроцити
(RBC)
3,9-5,3
млн/куб мм
3,9–4,7
млн/куб мм
до 12 р. 3,5–5,0
Гемоглобін
(HGB)
110-160 г/л120–140 г/л
вагітні: 105–120 г/л
1-5 років: 100-140 г/л;
6-12 років.:110-150 г/л
Гематокрит
(HCT)
0,40-0,480,36-0,420,32-0,41
Тромбоцити
(PLT)
150-390
тис/куб мм
150-390
тис/куб мм
150-390
тис/куб мм
Тромбо-
цитокрит
0,15-0,40%0,15-0,40%0,15-0,40%
Лейкоцити
(WBC)
4-9
тис/куб мм
4-9
тис/куб мм
2-9 р.: 4,9-12,2
9-12 р.: 4,5-10
Лімфоцити
(%Lym)
19-37%19-37%3-12 р.: 22 - 50%
Лімфоцити
(#Lym)
1,2-3,0
тис/куб мм
1,2-3,0
тис/куб мм
Моноцити
(%Mon)
3-10%3-10%3-10%
Mоноцити
(#Mon)
0,1-0,6
тис/куб мм
0,1-0,6
тис/куб мм
ШОЕ1-10 мм/год2-15 мм/год2-15 мм/год
Гранулоцити#2-5,52-5,5
% гранулоцитів53-70%53-70%
Юні0%0%0%
Палочки
Ретикулоцити
1-4%1-4%
Сегменти52-72%52-72%43 - 60%
Еозинофіли2-4%2-4%2-4%
Базофіли0-1%0-1%0-1%
Ретикулоцити0-1%0-1%0-1%

Біохімія

Чоловіки

Жінки

Діти

Сечовина2,5-8,3
ммоль/л
2,5-8,3
ммоль/л
4,3-7,3
ммоль/л
Креатинін62-115
мкмоль/л
53-106
мкмоль/л
35-110
мкмоль/л
Сечова кислота208-428
мкмоль/л
155-357
мкмоль/л
170-410
мкмоль/л
Цитостатін С0,5-1,1 мг/л0,5-1,1 мг/л4-12 міс: 0,7-1,5;
12 міс- 18 р.: 0,5-1,3
Глюкоза
сироватки крові
4,1-5,9
ммоль/л
4,1-5,9
ммоль/л
3,3-6,1
ммоль/л
Глюкоза в сечі (з добової сечі)0,1-1,8
ммоль/л
0,1-1,8
ммоль/л
0,1-1,8
ммоль/л
Альфа-амілазакров до 86
од/л;
сеча до 470
од/л
кров до 86 од/л;
сеча до 470 од/л
кров до 100 од/л;
Проба Реберга
(кліренс
креатиніна)
від 80 до
120мл/хв
від 80 до
120мл/хв
Лактатдегідро-
геназа (ЛДГ)
до 248 од/лдо 248 од/л
D-ДИМЕР<0.5 mg/l<0.5 mg/l
Коагулограма
(протромбін.
час/індекс)
12,2-15,0с/
90,0-105,0%
12,2-15,0с/
90,0-105,0%
Коагулограма
(АЧТЧ)
25,1 - 35,3 с25,1 - 35,3 с25,1 - 35,3 с
Коагулограма
(фібріноген)
200-425 мг/дл200-425 мг/дл200-425 мг/дл
Коагулограма
(тромбіновий
час)
до 30 сдо 30 сдо 30 с
Коагулограмма
(МНО індекс)
0,93-1,140,93-1,140,93-1,14
Білкові фракції
(протеїнограма)
альбум=52-65;
альфа1=2-5,5;
альфа2=6-11,7;
бета гл=8,2-14,5;
гамма гл=9,5-19,8
альбум=52-65;
альфа1=2-5,5;
альфа2= 6-11,7;
бета гл=8,2-14,5;
гамма гл=9,5-19,8
Глюкозо-
толерантний
тест
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
Креатинкіназа
(СК)
до 171 Од/лдо 145 Од/л
Ліпаза
(BioSystems)
до 38 Од/лдо 38 Од/л
µАльбумін/
креатинін
(сеча)
3,34-33,9-мікро-
альбумінурія;
>33,9-протеінурія;
мікроальб. до 20
мг/л (ранкова);
до 30 мг/24год
(добова)
3,34-33,9 -мікро-
альбумінурія;
>33,9-протеінурія;
мікроальб. до 20
мг/л(ранкова);
до 30 мг/24год
(добова)
Глікований
гемоглобін
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет

Печінкові
проби

Чоловіки

Жінки

Діти

Білірубін
загальний
до 21,0 мкмоль/лдо 21,0 мкмоль/лдо 21,0 мкмоль/л
Білірубін
прямий
0-5,1 мкмоль/л0-5,1 мкмоль/л0-5,1 мкмоль/л
АСТ
(аспартат-
амінотранс-
фераза)
до 40 Од/лдо 40 Од/лдо 40 Од/л
АЛТ
(аланінаміно-
трансфераза)
до 40 Од/лдо 40 Од/лдо 40 Од/л
Лужна фосфатаза 80-30664-306 Од/л до 15р.- до 644;
15-17р.- до 483
Тимолова пробадо 4,0 Оддо 4,0 Оддо 4,0 Од
Гамаглутамил-
трансфераза
(ГГТП)
1-61 Од/л;9-39 Од/л
Білок64-85 г/л65-85г/лдіти 60-80 г/л
Альбумін35 - 50г/л35 - 50 г/л37-55 г/л
Холінестераза4260-12920 Од/л4260-12920 Од/л

Показники
ліпідного
обміну

Чоловіки

Жінки

Діти

Холестериннорма до 5,17
пом.риз. 5,17-6,19
вис.риз. >6,2
ммоль/л
норма до 5,17
пом.риз. 5,17-6,19
вис.риз. >6,2
ммоль/л
3,7-6,5 ммоль/л
Тригліцериди0,7-1,7 ммоль/л;
>1,7 тенд.до зр.;
>2,28 підвищ.
0,7-1,7 ммоль/л;
>1,7 тенд.до зр.;
>2,28 підвищ.
Ліпопротеїди
фракціонно
вщ/нщ/днщ
вщ-0,91-2,28;
нщ-2,2-5,1;
днщ-0,16-0,9
ммоль/л;
к/атероск:
до 3
вщ-0,91-2,28;
нщ-2,2-5,1;
днщ-0,16-0,9
ммоль/л;
к/атер. до 3

Мікроелементи

Чоловіки

Жінки

Діти

Фосфор
неорганічний
0,81-1,62
ммоль/л
0,81-1,62
ммоль/л
Залізо8,95-30
мкмоль/л
8,95-30
мкмоль/л
Кальцій2,02-2,6
ммоль/л
2,2-2,55
ммоль/л
Магній0,7-0,99
ммоль/л
0,7-0,99
ммоль/л
Вітамін D загальний (D2+D3)< 20 нг/мл - дефіцит;
20-30 нг/мл - помірна недостатність;
30-100 нг/мл - норма;
> 100 - токсичний рівень.
< 20 нг/мл - дефіцит;
20-30 нг/мл - помірна недостатність;
30-100 нг/мл - норма;
> 100 - токсичний рівень.

Гормони

Чоловіки

Жінки

Інсулін
до 26,0
мкМО/мл
до 26,0
мкМО/мл
до 26,0
мкМО/мл
С-Пептид0,9-7,1 нг/мл0,9-7,1 нг/мл
Кортизол
(Beckman Coulter)
ранок 240-618,
веч. 55-276
нмоль/л
ранок 240-618,
веч. 55-276
нмоль/л
Кортизол в
добовій сечі
160-1112
нмоль/24 год
160-1112
нмоль/24 год
СТГ
(гормон росту)
0,1- 3,0 нг/мл0,1- 8,0 нг/мл

Гормони
тиреоідні

Чоловіки

Жінки

Діти

T4 загальний
(тіроксин
загальний)
45-125 нг/мл45-125 нг/мл
ТТГ
(тіреотропний
гормон)
0,3-4,68
мкМО/мл
0,3-4,68
мкМО/мл
2-5 рок: 0,3-6,0
5-14 років 0,3-5,0
біл. 14 рок: 0,3-4,6
Т3
(трийодтіронин
загальний)
0,8-2,0 нг/мл0,8-2,0 нг/млдо 2 років - 1,15-2,4
2-12 р - 1,09-2,06
13-18 р - 0,9-1,8 нг/мл
Anti-h Tg АТТГ
(антитіла до
тіреоглобуліну)
0 до 40 МО/мл0 до 40 МО/мл
Паратиреоїдний
гормон
9-75 пг/мл9-75 пг/млдо 17 рок. - 12-97
пг/мл
Free Т3
(трийодтіронин
вільний)
3,8-7,0 пмоль/л 3,8-7,0 пмоль/лдо 2 років- 5,5-11,5
2-12 р - 5,7-10,1
13-18 р - 4,8-9,1
Free T4
(тіроксин
вільний)
8,9-15,0 пг/мл;8,9-15,0 пг/мл;до 2 років - 8,0-12,7;
2-18 років - 7,4-13,0
пг/мл
АТПО
(антитіла до
тиреоперо-
ксидази)
0-35 МО/мл0-35 МО/мл

Гормони
статеві

Чоловіки

Жінки

Діти

ФСГ
(Beckman
Coulter)
1,27-19,26 мМО/мл3,85-8,78 мМО/мл-фолікул.;
4,54-22,51-овуляц.;
1,8-5,1-лютеніз.;
16-113-менопауза;
дівчата: 1-5 рок: 0,2-12;
6-10 рок: 0,3-12;
11-13 рок: 1,5-12;
14-17 рок: 1,5-20;
хлопчики: 1-5рок: 0,2-3;
6-10рок: 0,3-4;
14-17рок: 1,0-14,0.
ЛГ
(лютеїнизуючий
гормон)
1,2-8,72-11 МО/л-фолік.;
19-103-овул.;
1,2-12,9-лют.;
10-60 -менопауза;
дівчата: 1-5рок: до 1,0;
6-10 рок: до 3,5;
11-13 рок: до 12,5;
14-17 рок: 0,5-45.
хлопчики: 1-5 рок: до 1,0;
6-10 рок: до 1,5;
14-17 рок: 1,0-11,0.
Прогестерон
(Beckman
Coulter
0,32-2,67
нмоль/л.
фол.фаза до 4,83 нмоль/л;
лют.фаза 16-59нмоль/л;;
вагітні:
Ітрим-15-161нмоль/л;;
ІIтр-62-144нмоль/л;;
ІІІтрим-80,4-290,6нмоль/л;;
менопауза-0,25-2,5 нмоль/л;
дівчата: 1-5 рок: 0,2-1,7;
6-10 рок: 0,2-1,7;
11-13 рок: до 14,3;
14-17 рок: до 42.
хлопчики: 1-5 рок: до 1,0;
6-10 рок: до 1,0;
14-17 рок: 0,3-3,4.
Естрадіол 17В
(Е2)
до 56 пг/мл;фол. до 160 пг/мл;
овул. 34-400 пг/мл;
лют. 27-246 пг/мл;
мен. до 30 пг/мл.
Пролактін
(Beckman
Coulter)
53-380
мМО/л
40-530 мМО/л;
вагітні
1 трим. 70-1000 мМО/л;;
2 трим. 270-3500 мМО/л;
3 трим. 280-6700 мМО/л;
дівчата: 1-5 рок: 46-454;
6-10 рок: 46-520:
11-13 рок: 34-737;
14-17рок: 63-541.
хлопчики: 1-5 рок: 44,5-290.
6-10рок: 44,5-240;
14-17рок: 79,7-248.
Тестостерон
(Beckman
Coulter)
6,27-54,1
нмоль/л
до -2,8 нмоль/л.дівчата: 1-5 рок: до 0,4;
6-10 рок: до 1,14.
14-17 рок: до 2,6.
хлопчики: 1-5 рок: до 0,7;
6-10 рок: до 0,7;
11-13 рок: до 9,9.
14-17 рок: до 33.
Статевий
глобулінозв.
глобулін (АСБ)
13-100
нмоль/л
15-120нмоль/л;
ваг. 1 тр. 26-240;
2,3 тр. 85-490;
постм/п 20-140
17-Окси-
прогестерон
0,5-2,1 нг/мл Фол. Фаза-0,1-0,8;
лют.фаза-0,6-2,3;
овул.-0,3-1,4 нг/мл;
3-й трим.-2,0-12 нг/мл;
постмен.0,13-0,51нг/мл
діти 3-14 рок.0,07-1,7 нг/мл
Антимюллерів
гормон
(Beckm. Coulter)
більше 20 років - 0,59-17,71 нг/мл
(11-20 років) - 0,62-11 нг/мл;
(21-40 років) - 0,02-10,4 нг/мл;
(41-50 років) - 0,02-6,35 нг/мл;
більше 51 року- 0,02-0,39 нг/мл
Дигідроепі-
андростерон
(DHEAS)
до 50років:
70-640 мкг/дл;
після 50років:
24-310
до 50 р.30-430;
більш 50 р.13-180 мкг/дл.
Тестостерон
вільний
5,5-42 пг/мл0,1- 4,1 пг/мл
Індекс вільного тестостерону14,8-95%фол. 0,8-9,3%
овул. 1,3-17 %
лют. 0,8-11%
менопауза - до 6,6%

Онкомаркери

Чоловіки

Жінки

Діти

Тіреоглобулін
1,6-60 нг/мл1,6-60 нг/мл
PSA total
(Beckman Coulter)
до 4 нг/мл
PSA total/free
(Beckman Coulter)
загал. до 4 нг/мл,
вільн. не менше
10%
від загального
СА 19-9
(онкомаркер
підшлун з-зи)
до 35 Од/млдо 35 Од/мл
СА 15-3
(онкомаркер
молочної
залози)
норма до 35 од/мл;
ваг.1трим. до 55;
3 трим. до 185;
лактац. до 120
РЕА
(Онкомаркер
загальний)
0-5нг/мл,
у курців до 7.
здорові 0-5нг/мл,
у курців до 7.
СА-125
(онкомаркер
яєчників)
1,9-16,5 Од/мл
СА 72-4
(онкомаркер
шлунка)
0-6U/ml0-6U/ml
Альфа-фето
протеїн
0-7,4 Мо/мл
НЕ 4
(онкомаркер
рака яєчників)
до 40рок.<81,6рМ;
40-69рок.<113рМ;
біл. 70рок. <200рМ
Індекс Нома
(інсулін/глюкоза)
до 3 од.
Індекс Рома
(НЕ4/Са125)
предменопауза до 13,1.
постменопауза до 27,7.

Гормони
моніторінгу
вагітності

Чоловіки

Жінки

Діти

Альфа-фето
протеїн
н/в 0-7,4мо/мл;
до12т 15;
13-15тиж-10-60;
15-19тиж-15-95;
20-24тиж-25-180;
25-28тиж-55-250;
29-32тиж-110-300
ХГЧ загал.
β-субодиниця
(з розвед. для
вагітних).
не ваг.-до 5,0 Мо/л;
ваг-1-4тиж до 20тис.Мо/л;
4-6тиж до120тис Мо/л;
6-11тиж 25т-230тис Мо/л,
12-15тиж 20т-160тис Мо/л,
16-26тиж 10т-60тис Мо/л.
(0,5-2,0 МОМ)
Естріол вільний
(Beckman
Coulter)
12-16тиж.ваг.-0,1-1,7нг/мл,
17-21тиж-0,6-6,2;
22-31тиж-1,5-10,5;
32-39тиж-2,7-біл.30
ХГЧ загал.
β-субодиниця
(без розвед.)
до 1000од)
нижче 2,7
МО/л
не вагітні
- нижче 5,0 МО/л;
РАРР білок
(моніторінг
вагітності)
8т:0,15-1,79мМО/мл;
9т:0,28-3,34;
10т:0,34-4,49;
11т:0,7-5,62;
12т:0,86-7,1;
13т:1,15-9,21.
ХГЧ (вільна
β-субодиниця)
8тиж.-23,7-162,5нг/мл;
9т.-24-193,1;
10т.-25,8-182;
11т.-17,4-130,3;
12т.-13,4-128,5;
13т.-14,2-114,7;
14т.-8,9-79,4;
15т.-5,8-62,1;
16т.-4,7-50,1нг/мл

Гельмінти

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла Ig G
до анізакід
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG+M+A
до лямблій
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до трихінел
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до токсокар
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до опісторхів
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
Echinococcus
granulosus
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
Антитіла IgG
до аскарид
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Аутоімунні
захворювання

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла до
2 ланцюгової ДНК
норма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/мл
Антитіла до
1 ланцюгової ДНК
норма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/мл
Антитіла до
фосфоліпідів
Ig М (ORG)
негатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/ml
Антитіла до
фосфоліпідів
Ig G (ORG)
негатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/ml
ANA
(антинуклеарні
антитіла)
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
Ревматоїдний
фактор
Ig G+M+A
до 25 Од/млдо 25 Од/мл
С-реактивний
білок кільк.
до 11,0 мг/лдо 11,0 мг/лновонароджені до 0,35мг/л
Анти-стрепто-
лізин-о (АСЛ-О)
негатив. до 200
Мо/мл
негатив. до 200
Мо/мл
(АМА-М2)
Антиміто-
хондріальні ант.
до 10 МО/млдо 10 МО/млдо 10 МО/мл
LKM (антитіла до
мікросом печінки,
нирок)
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
АМА(АМС) антит.
до мікросом
тиреоцит.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Алергія

Чоловіки

Жінки

Діти

Гліадін Ig Gдо 25 Од/млдо 25 Од/млдо 12,5
Грибкові
антигени
Ig E (8 типів)
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Бактеріальні
антигени
Ig E (8 типів)
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
>40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
>40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Побутова алергія
Ig E (8 типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Пилкова алергія
Ig E (8 типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Імуноглобуліни
Ig E
(маркер алергії)
125МЕ/мл125МЕ/млдо1р. -15 МЕ/мл; 5р. - 60 МЕ/мл; 16р. - 200 МЕ/мл;
Харчова алергія
панель Ig E
(16типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Алергія Ig E
до кліща пилу
D/pteronyssinus
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до кліща пилу
farinae
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
домашнього
пилу
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 високаредня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
шерсті собаки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 високаня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я гуски
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я курки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я качки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до коров`ячого
молока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до яєчного
білка
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку берези
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку амброзії
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку полині
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку тимофіївки
лугової
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
епітелію кішки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Грибкові антигени
Ig E (1алерген)
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Алергія Ig E
побутова
(1алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Пилкова алергія
Ig E (1 алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Харчова алергія
Ig E (1 алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Імуноглобуліни
Ig E (півкільк.)
125МЕ/мл125МЕ/млдо1р. -15 МЕ/мл; 5р. - 60 МЕ/мл; 16р. - 200 МЕ/мл;
Харчова алергія
Ig E Біовелл
(1алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока

Гепатити

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Інтерлейкін 28В
алель1 С/С,
алель 2 Т\Т
гомозигота
алель1 С/С,
алель 2 Т\Т
гомозигота

Гепатит А

ПЛР. Гепатит А
(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G
до гепатиту А (HAV)
негат: до 20мМЕ/млнегат: до 20мМЕ/млнегат: до 20мМЕ/мл
Антитіла Ig М
до гепатиту А
(HAV)
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.

Гепатит В

ПЛР.Гепатит В
(ДНК-Технология)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.Гепатит Внегативнийнегативнийнегативний
HBsAg
австралійский
антиген
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла
Ig G до HBsAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G
до HВcorAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig M
до HВcorAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
HВe-Agнегатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G
до HВeAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
ПЛР.Гепатит В
кількіст.
Real-Time
негативнийнегативнийнегативний

Гепатит C

ПЛР.Гепатит Снегативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Генотипування
HCV(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G+М
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig М
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Імуноблотінг
гепатиту С
(coreAg/Ns3/
Ns4/Ns5)
поз >0,270поз >0,270поз >0,270
ПЛР.Гепатит С
кількіст.
Real-Time
до 20тис МО/мл
низький рівень
до 20тис МО/мл
низький рівень
до 20тис МО/мл
низький рівень

Гепатит D

ПЛР.Гепатит D
(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G+М
до гепатиту Д
(HDV)
негативнийнегативнийнегативний

Гепатит TTV

ПЛР.Гепатит TTVнегативнийнегативнийнегативний

Гепатит G

ПЛР.Гепатит G
(джи) (RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до гепатиту G
(HGV)
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.

TORCH-група

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Герпес HSV1/2
без типування
негативнийнегативнийнегативний

Герпес

ПЛР. Герпес 7 типнегативнийнегативнийнегативний
ПЛР. Герпес 8 типнегативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Герпес HSV1/2
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Герпес HHV 6 тип
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Varicella zoster
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до НSV 1,2
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла IgМ
до НSV 1,2
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
Антитіла IgG до
Varicella zoster
(DSL)
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
Антитіла IgМ до
Varicella zoster
(DSL)
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
Антитіла Ig G до
вірусу HSV -1
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
Антитіла Ig G до
вірусу HSV-2
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G до
Герпесу 6 типу
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G до
Герпесу 8 типу
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig M
до HSV - 1
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
Антитіла Ig M
до HSV - 2
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.

Цитомегаловірус

ПЛР.
Цитомегаловірус
CMV
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до CMV
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла IgМ
до CMV
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.

Токсоплазма

Чоловіки

Жінки

ПЛР.
Toxoplasma
gondii
негативнийнегативнийнегативний
Авідність
Toxoplasma IgG
30%-низькоавідні
антитіла;
>40%-високоавідні
антитіла
30%-низькоавідні
антитіла;
>40% -високоавідні
антитіла
30%-низькоавідні
антитіла;
>40% -високоавідні
антитіла
Антитіла IgG до
Toxoplasma
gondii
>10 МО/мл>10 МО/мл
Антитіла IgМ
Toxopl.Gondii
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Червоничка
(Краснуха)

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Rubella (RT-PCR)
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgМ
до червонички
(Rubella)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
червонички
(Rubella)
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл

Мононуклеоз

Чоловіки

ПЛР.
Епштейн- Барр
EBV Real-Time
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgМ
до Епшт.Барр
(EBV-VCA)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла EA IgG
Епшт.Бар.(EBV)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
Епшт.Бар.
(EBNA)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
Епшт.Барр
(EBV-VCA)
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0

Інфекційні
хвороби

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Staphylococcus
aureus (MR1411)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Ентеровіруси
(RT- PCR)
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до кашлюку
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
Антитіла IgМ
до кашлюку
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
Антитіла Ig G
Borrelia burg.,
Afzelli,Garinii
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла Ig M
Borrelia burg.,
Afzelli,Garinii
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
Антитіла Ig G
до вірусу корі
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
Антитіла Ig G
до дифтерії
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
Антитіла Ig G
до правцю
Tetanus Toxoid
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років

Статеві
хвороби


Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР бак. флори
(Фемофлор)
згідно
протоколу
згідно
протоколу
згідно
протоколу
ПЛР.
Chlamydia
trachomatis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Ureaplasma
species
(urealit/parvum)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
hominis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
genitalium
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Trichomonas
vaginalis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Gardnerella
vaginalis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Neisseria
gonorrhoeae
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Candida albicans
негативнийнегативнийнегативний
ПЦР.
Candida
(albicans+
crusei+glabrata)
негативнийнегативнийнегативний
Антиспермальний
(МАР) тест
сироватка:
позит. >1:200;
сім'яна плазма:
позит. >1:100
Генітальний
скринінг
відсутній
бактеріальний
ріст
відсутній
бактеріальний
ріст
відсутній
бактеріальний
ріст

Хламідія

Антитіла IgG
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgА
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Уреаплазма

Антитіла IgG
до Ureaplasma
urealiticum
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Ureaplasma
urealiticum
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Мікоплазма

Антитіла IgG
до Mycoplasma
hominis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Mycoplasma
hominis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Трихомона

Антитіла IgG
до Trichomonas
vaginalis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Трепонема

Кардіоліпіновий
антиген (VDRL.)
негативнийнегативнийнегативний

Льюіс

Антитіла до
Льюіс IgG
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Папіломавірус

ПЛР.
Папіломавірус
HPV16/18
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
HPV33/35/
39/45
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
31/56/59/52/
58/66
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
HPV
6/11типування
негативнийнегативнийнегативний

Легеневі
хвороби

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Mycobacter
tuberculosis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Chlamydia
pneumoniae
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
pneumoniae
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла до
туберкулезу
А+М+G
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до Mycoplasma
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до Chlamydia
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgМ
доMycoplasma
pneumoniae
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла Ig М
до Chlamydia
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Гастро
ентерологія

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла
IgG+А+М до
Helicobacter p.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgG
Helicobacter p.
(Cag A)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Генетичні
хвороби

Чоловіки

Жінки

ПЛР.
Лактазна
недостатність
(ген МСМ6)
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
ПЛР. Рак мол.
залози
та яєчників
(BRCA1/2)
відсутність мутації
гену BRCA1,2

Цитоморфологічні
та культуральні
дослідження

Чоловіки

Жінки

Діти

Мікроскопія еякуляту0
Трихомона
(культур.метод InPouch)
негативнийнегативнийнегативний
Neisseria spp
(культур.метод)
негативнийнегативнийнегативний

Do they need more talent to challenge ? And if he can get No. ranked him as the 46th-best free agent this offseason's class and pointed to some of his Jamie Benn Jersey as he ages: Once one of Justin Williams Youth Jersey game's most consistent power hitters, Holliday has begun to show his age over the past two seasons as injuries have become more of a problem. Atlanta quarterback Matt , who led the league with a franchise-record 117 passer rating, has continued his stellar play the postseason with a 132 passer rating. I want to Authentic Paul Kariya Jersey the who trusts to throw that 50 ball knowing I come down with it. Per a source with knowledge of the situation, Boone wasn't fined - and he didn't even hear from the league to warn him that further remarks of that nature could get him fined. Photo by Mez Pope couldn't believe it. It's not much the acquisition of Smith that is different. Head coach referred to him as the definition of a Notre Dame Football player.

Duncan Keith Jersey I Josh Robinson Jersey often played 's music on the air including annual tribute each July . With that confidence, they might better be able to hit what they're aiming for: a championship. They have been deployed at the drop of a hat-at airports, town halls, campuses-no doubt to create the of Julius Nattinen Womens Jersey resistance to a duly elected president and his administration.

Burns The markers give him 24 goals and 59 points on the . He also batted five passes and recovered a fumble. But the only offer Cheap NFL Jerseys Paypal he got from the Giants Cheap NFL Jerseys Wholesale was pretty much disrespectful, to be honest with you - approximately half of the two-year, $11 million deal he eventually signed. Sometimes guys make those decisions right when they lose. Rogers' has been motivated and inspired by his family since he was a kid. If you're Phaneuf, you're a Senators defenceman and alternate captain right out of camp John Jaso Youth Jersey the first time, Julius Thomas Youth Jersey having to switch from one side of the Battle of Ontario to the other last February. His prayers were answered. There be plenty written this offseason as the Saints undergo changes and navigate their seemingly always murky salary cap situation. The Patriots and the New England Dairy and Food Council teamed up for the Fuel NHL Jerseys Wholesale Up to Play 60 Student Summit, where students were encouraged to achieve a healthy lifestyle and to celebrate the students' work to improve school wellness through the afterschool program. At this point, it may not be worth stashing the center given the amount of rust he no doubt need to shake off. He was given more responsibility by coach Thibodeau and handled Mark Messier Youth Jersey fairly well, Shamar Stephen Youth Jersey a more diverse game than seasons Wholesale Jerseys Free Shipping past.

Only she missed the target the first two times, connecting finally on the third burst. And probably only if Bryan Rust Youth Jersey 't re-sign their own big wideout heading to market: the less-experienced Terrelle Pryor. Now the Cardinals-a team that has drafted very well of late-must replace the anchor of Kendall Graveman Jersey defense. A lot of times you have to get the right kind of runner and the right kind of ball hit to you. Figuring he'd develop just as fast the minors as at some backwater junior college, entered the 1984 draft.