Норми аналізів

Норми лабораторних досліджень

АналізЧоловікиЖінкиДіти
Еритроцити
(RBC)
3,9-5,3
млн/куб мм
3,9–4,7
млн/куб мм
до 12 р. 3,5–5,0
Гемоглобін
(HGB)
110-160 г/л120–140 г/л
вагітні: 105–120 г/л
1-5 років: 100-140 г/л;
6-12 років.:110-150 г/л
Гематокрит
(HCT)
0,40-0,480,36-0,420,32-0,41
Тромбоцити
(PLT)
150-390
тис/куб мм
150-390
тис/куб мм
150-390
тис/куб мм
Тромбо-
цитокрит
0,15-0,40%0,15-0,40%0,15-0,40%
Лейкоцити
(WBC)
4-9
тис/куб мм
4-9
тис/куб мм
2-9 р.: 4,9-12,2
9-12 р.: 4,5-10
Лімфоцити
(%Lym)
19-37%19-37%3-12 р.: 22 - 50%
Лімфоцити
(#Lym)
1,2-3,0
тис/куб мм
1,2-3,0
тис/куб мм
Моноцити
(%Mon)
3-10%3-10%3-10%
Mоноцити
(#Mon)
0,1-0,6
тис/куб мм
0,1-0,6
тис/куб мм
ШОЕ1-10 мм/год2-15 мм/год2-15 мм/год
Гранулоцити#2-5,52-5,5
% гранулоцитів53-70%53-70%
Юні0%0%0%
Палочки
Ретикулоцити
1-4%1-4%
Сегменти52-72%52-72%43 - 60%
Еозинофіли2-4%2-4%2-4%
Базофіли0-1%0-1%0-1%
Ретикулоцити0-1%0-1%0-1%

Біохімія

Чоловіки

Жінки

Діти

Сечовина2,5-8,3
ммоль/л
2,5-8,3
ммоль/л
4,3-7,3
ммоль/л
Креатинін62-115
мкмоль/л
53-106
мкмоль/л
35-110
мкмоль/л
Сечова кислота208-428
мкмоль/л
155-357
мкмоль/л
170-410
мкмоль/л
Цитостатін С0,5-1,1 мг/л0,5-1,1 мг/л4-12 міс: 0,7-1,5;
12 міс- 18 р.: 0,5-1,3
Глюкоза
сироватки крові
4,1-5,9
ммоль/л
4,1-5,9
ммоль/л
3,3-6,1
ммоль/л
Глюкоза в сечі (з добової сечі)0,1-1,8
ммоль/л
0,1-1,8
ммоль/л
0,1-1,8
ммоль/л
Альфа-амілазакров до 86
од/л;
сеча до 470
од/л
кров до 86 од/л;
сеча до 470 од/л
кров до 100 од/л;
Проба Реберга
(кліренс
креатиніна)
від 80 до
120мл/хв
від 80 до
120мл/хв
Лактатдегідро-
геназа (ЛДГ)
до 248 од/лдо 248 од/л
D-ДИМЕР<0.88 mg/l<0.88mg/l
Коагулограма
(протромбін.
час/індекс)
12,2-15,0с/
90,0-105,0%
12,2-15,0с/
90,0-105,0%
Коагулограма
(АЧТЧ)
25,1 - 35,3 с25,1 - 35,3 с25,1 - 35,3 с
Коагулограма
(фібріноген)
200-425 мг/дл200-425 мг/дл200-425 мг/дл
Коагулограма
(тромбіновий
час)
до 30 сдо 30 сдо 30 с
Коагулограмма
(МНО індекс)
0,93-1,140,93-1,140,93-1,14
Білкові фракції
(протеїнограма)
альбум=52-65;
альфа1=2-5,5;
альфа2=6-11,7;
бета гл=8,2-14,5;
гамма гл=9,5-19,8
альбум=52-65;
альфа1=2-5,5;
альфа2= 6-11,7;
бета гл=8,2-14,5;
гамма гл=9,5-19,8
Глюкозо-
толерантний
тест
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
натще: 4,1-6,0
ммоль/л;
через 2 години:
<7,9 ммоль/л.
Креатинкіназа
(СК)
до 171 Од/лдо 145 Од/л
Ліпаза
(BioSystems)
до 38 Од/лдо 38 Од/л
µАльбумін/
креатинін
(сеча)
3,34-33,9-мікро-
альбумінурія;
>33,9-протеінурія;
мікроальб. до 20
мг/л (ранкова);
до 30 мг/24год
(добова)
3,34-33,9 -мікро-
альбумінурія;
>33,9-протеінурія;
мікроальб. до 20
мг/л(ранкова);
до 30 мг/24год
(добова)
Глікований
гемоглобін
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет
<5,6% - норма
5,7-6,4%- преддіабет
>6,5%- контрольов.
діабет
>7%- неконтрол.
діабет

Печінкові
проби

Чоловіки

Жінки

Діти

Білірубін
загальний
до 21,0 мкмоль/лдо 21,0 мкмоль/лдо 21,0 мкмоль/л
Білірубін
прямий
0-5,1 мкмоль/л0-5,1 мкмоль/л0-5,1 мкмоль/л
АСТ
(аспартат-
амінотранс-
фераза)
до 40 Од/лдо 40 Од/лдо 40 Од/л
АЛТ
(аланінаміно-
трансфераза)
до 40 Од/лдо 40 Од/лдо 40 Од/л
Лужна фосфатаза 80-30664-306 Од/л до 15р.- до 644;
15-17р.- до 483
Тимолова пробадо 4,0 Оддо 4,0 Оддо 4,0 Од
Гамаглутамил-
трансфераза
(ГГТП)
1-61 Од/л;9-39 Од/л
Білок64-85 г/л65-85г/лдіти 60-80 г/л
Альбумін35 - 50г/л35 - 50 г/л37-55 г/л
Холінестераза4260-12920 Од/л4260-12920 Од/л

Показники
ліпідного
обміну

Чоловіки

Жінки

Діти

Холестериннорма до 5,17
пом.риз. 5,17-6,19
вис.риз. >6,2
ммоль/л
норма до 5,17
пом.риз. 5,17-6,19
вис.риз. >6,2
ммоль/л
3,7-6,5 ммоль/л
Тригліцериди0,7-1,7 ммоль/л;
>1,7 тенд.до зр.;
>2,28 підвищ.
0,7-1,7 ммоль/л;
>1,7 тенд.до зр.;
>2,28 підвищ.
Ліпопротеїди
фракціонно
вщ/нщ/днщ
вщ-0,91-2,28;
нщ-2,2-5,1;
днщ-0,16-0,9
ммоль/л;
к/атероск:
до 3
вщ-0,91-2,28;
нщ-2,2-5,1;
днщ-0,16-0,9
ммоль/л;
к/атер. до 3

Мікроелементи

Чоловіки

Жінки

Діти

Фосфор
неорганічний
0,81-1,62
ммоль/л
0,81-1,62
ммоль/л
Залізо8,95-30
мкмоль/л
8,95-30
мкмоль/л
Кальцій2,02-2,6
ммоль/л
2,2-2,55
ммоль/л
Магній0,63-1,05
ммоль/л
0,63-1,05
ммоль/л
Вітамін D загальний (D2+D3)< 20 нг/мл - дефіцит;
20-30 нг/мл - помірна недостатність;
30-100 нг/мл - норма;
> 100 - токсичний рівень.
< 20 нг/мл - дефіцит;
20-30 нг/мл - помірна недостатність;
30-100 нг/мл - норма;
> 100 - токсичний рівень.

Гормони

Чоловіки

Жінки

Інсулін
до 26,0
мкМО/мл
до 26,0
мкМО/мл
до 26,0
мкМО/мл
С-Пептид1,1-5,0 нг/мл1,1-5,0 нг/мл
Кортизол
(Beckman Coulter)
ранок 185-624,
веч. 55-276
нмоль/л
ранок 185-624,
веч. 55-276
нмоль/л
Кортизол в
добовій сечі
160-1112
нмоль/24 год
160-1112
нмоль/24 год
СТГ
(гормон росту)
0,1- 3,0 нг/мл0,1- 8,0 нг/мл

Гормони
тиреоідні

Чоловіки

Жінки

Діти

T4 загальний
(тіроксин
загальний)
50-122 нг/мл50-122 нг/мл
ТТГ
(тіреотропний
гормон)
0,3-4,68
мкМО/мл
0,3-4,68
мкМО/мл
2-5 рок: 0,3-6,0
5-14 років 0,3-5,0
біл. 14 рок: 0,3-4,6
Т3
(трийодтіронин
загальний)
0,87-1,78 нг/мл0,87-1,78 нг/млдо 2 років - 1,15-2,4
2-12 р - 1,09-2,06
13-18 р - 0,9-1,8 нг/мл
Anti-h Tg АТТГ
(антитіла до
тіреоглобуліну)
0 до 40 МО/мл0 до 40 МО/мл
Паратиреоїдний
гормон
9-75 пг/мл9-75 пг/млдо 17 рок. - 12-97
пг/мл
Free Т3
(трийодтіронин
вільний)
3,8-7,0 пмоль/л 3,8-7,0 пмоль/лдо 2 років- 5,5-11,5
2-12 р - 5,7-10,1
13-18 р - 4,8-9,1
Free T4
(тіроксин
вільний)
6,9-15,0 пг/мл;6,9-15,0 пг/мл;до 2 років - 8,0-12,7;
2-18 років - 7,4-13,0
пг/мл
АТПО
(антитіла до
тиреоперо-
ксидази)
0-35 МО/мл0-35 МО/мл

Гормони
статеві

Чоловіки

Жінки

Діти

ФСГ
(Beckman
Coulter)
1,27-19,26 мМО/мл3,85-8,78 мМО/мл-фолікул.;
4,54-22,51-овуляц.;
1,8-5,1-лютеніз.;
16-113-менопауза;
дівчата: 1-5 рок: 0,2-12;
6-10 рок: 0,3-12;
11-13 рок: 1,5-12;
14-17 рок: 1,5-20;
хлопчики: 1-5рок: 0,2-3;
6-10рок: 0,3-4;
14-17рок: 1,0-14,0.
ЛГ
(лютеїнизуючий
гормон)
1,2-8,72-11 МО/л-фолік.;
19-103-овул.;
1,2-12,9-лют.;
10-60 -менопауза;
дівчата: 1-5рок: до 1,0;
6-10 рок: до 3,5;
11-13 рок: до 12,5;
14-17 рок: 0,5-45.
хлопчики: 1-5 рок: до 1,0;
6-10 рок: до 1,5;
14-17 рок: 1,0-11,0.
Прогестерон
(Beckman
Coulter
0,32-2,67
нмоль/л.
фол.фаза до 4,83 нмоль/л;
лют.фаза 16-59нмоль/л;;
вагітні:
Ітрим-15-161нмоль/л;;
ІIтр-62-144нмоль/л;;
ІІІтрим-80,4-290,6нмоль/л;;
менопауза-0,25-2,5 нмоль/л;
дівчата: 1-5 рок: 0,2-1,7;
6-10 рок: 0,2-1,7;
11-13 рок: до 14,3;
14-17 рок: до 42.
хлопчики: 1-5 рок: до 1,0;
6-10 рок: до 1,0;
14-17 рок: 0,3-3,4.
Естрадіол 17В
(Е2)
до 33 пг/мл;фол. до 160 пг/мл;
овул. 34-517 пг/мл;
лют. 36-246 пг/мл;
мен. до 30 пг/мл.
Пролактін
(Beckman
Coulter)
53-380
мМО/л
40-530 мМО/л;
вагітні
1 трим. 70-1000 мМО/л;;
2 трим. 270-3500 мМО/л;
3 трим. 280-6700 мМО/л;
дівчата: 1-5 рок: 46-454;
6-10 рок: 46-520:
11-13 рок: 34-737;
14-17рок: 63-541.
хлопчики: 1-5 рок: 44,5-290.
6-10рок: 44,5-240;
14-17рок: 79,7-248.
Тестостерон
(Beckman
Coulter)
6,27-29,5
нмоль/л
до -2,8 нмоль/л.дівчата: 1-5 рок: до 0,4;
6-10 рок: до 1,14.
14-17 рок: до 2,6.
хлопчики: 1-5 рок: до 0,7;
6-10 рок: до 0,7;
11-13 рок: до 9,9.
14-17 рок: до 33.
Статевий
глобулінозв.
глобулін (АСБ)
13-100
нмоль/л
15-120нмоль/л;
ваг. 1 тр. 26-240;
2,3 тр. 85-490;
постм/п 20-140
17-Окси-
прогестерон
0,5-2,1 нг/мл Фол. Фаза-0,1-0,8;
лют.фаза-0,6-2,3;
овул.-0,3-1,4 нг/мл;
3-й трим.-2,0-12 нг/мл;
постмен.0,13-0,51нг/мл
діти 3-14 рок.0,07-1,7 нг/мл
Антимюллерів
гормон
(Beckm. Coulter)
більше 20 років - 0,59-17,71 нг/мл
(11-20 років) - 0,62-11 нг/мл;
(21-40 років) - 0,02-10,4 нг/мл;
(41-50 років) - 0,02-6,35 нг/мл;
більше 51 року- 0,02-0,39 нг/мл
Дигідроепі-
андростерон
(DHEAS)
до 50років:
70-640 мкг/дл;
після 50років:
24-310
до 50 р.30-430;
більш 50 р.13-180 мкг/дл.
Тестостерон
вільний
5,5-42 пг/мл0,1- 4,1 пг/мл
Індекс вільного тестостерону14,8-95%фол. 0,8-9,3%
овул. 1,3-17 %
лют. 0,8-11%
менопауза - до 6,6%

Онкомаркери

Чоловіки

Жінки

Діти

Тіреоглобулін
1,6-60 нг/мл1,6-60 нг/мл
PSA total
(Beckman Coulter)
до 4 нг/мл
PSA total/free
(Beckman Coulter)
загал. до 4 нг/мл,
вільн. не менше
10%
від загального
СА 19-9
(онкомаркер
підшлун з-зи)
до 35 Од/млдо 35 Од/мл
СА 15-3
(онкомаркер
молочної
залози)
норма до 35 од/мл;
ваг.1трим. до 55;
3 трим. до 185;
лактац. до 120
РЕА
(Онкомаркер
загальний)
0-5нг/мл,
у курців до 7.
здорові 0-5нг/мл,
у курців до 7.
СА-125
(онкомаркер
яєчників)
до 35 Од/мл
СА 72-4
(онкомаркер
шлунка)
0-2,68 U/ml0-2,68 U/ml
Альфа-фето
протеїн
0-7,4 Мо/мл
НЕ 4
(онкомаркер
рака яєчників)
до 40рок.<81,6рМ;
40-69рок.<113рМ;
біл. 70рок. <200рМ
Індекс Нома
(інсулін/глюкоза)
до 3 од.
Індекс Рома
(НЕ4/Са125)
предменопауза до 13,1.
постменопауза до 27,7.

Гормони
моніторінгу
вагітності

Чоловіки

Жінки

Діти

Альфа-фето
протеїн
н/в 0-7,4мо/мл;
до12т 15;
13-15тиж-10-60;
15-19тиж-15-95;
20-24тиж-25-180;
25-28тиж-55-250;
29-32тиж-110-300
ХГЧ загал.
β-субодиниця
(з розвед. для
вагітних).
не ваг.-до 5,0 Мо/л;
ваг-1-4тиж до 20тис.Мо/л;
4-6тиж до120тис Мо/л;
6-11тиж 25т-230тис Мо/л,
12-15тиж 20т-160тис Мо/л,
16-26тиж 10т-60тис Мо/л.
(0,5-2,0 МОМ)
Естріол вільний
(Beckman
Coulter)
12-16тиж.ваг.-0,1-1,7нг/мл,
17-21тиж-0,6-6,2;
22-31тиж-1,5-10,5;
32-39тиж-2,7-біл.30
ХГЧ загал.
β-субодиниця
(без розвед.)
до 1000од)
нижче 2,7
МО/л
не вагітні
- нижче 5,0 МО/л;
РАРР білок
(моніторінг
вагітності)
8т:0,15-1,79мМО/мл;
9т:0,28-3,34;
10т:0,34-4,49;
11т:0,7-5,62;
12т:0,86-7,1;
13т:1,15-9,21.
ХГЧ (вільна
β-субодиниця)
8тиж.-23,7-162,5нг/мл;
9т.-24-193,1;
10т.-25,8-182;
11т.-17,4-130,3;
12т.-13,4-128,5;
13т.-14,2-114,7;
14т.-8,9-79,4;
15т.-5,8-62,1;
16т.-4,7-50,1нг/мл

Гельмінти

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла Ig G
до анізакід
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG+M+A
до лямблій
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до трихінел
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до токсокар
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до опісторхів
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
Echinococcus
granulosus
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
негатив до 0,85;
сумнів 0,85-1,0;
позитив: >1,0
Антитіла IgG
до аскарид
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив: >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Аутоімунні
захворювання

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла до
2 ланцюгової ДНК
норма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/мл
Антитіла до
1 ланцюгової ДНК
норма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/млнорма до 25 МЕ/мл
Антитіла до
фосфоліпідів
Ig М (ORG)
негатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/ml
Антитіла до
фосфоліпідів
Ig G (ORG)
негатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/mlнегатив до 10 U/ml
ANA
(антинуклеарні
антитіла)
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
негатив 1,0;
сумнів 1,0-1,2;
позитив >1,2
Ревматоїдний
фактор
Ig G+M+A
до 30 Од/млдо 30 Од/мл
С-реактивний
білок кільк.
до 11,0 мг/лдо 11,0 мг/лновонароджені до 0,35мг/л
Анти-стрепто-
лізин-о (АСЛ-О)
негатив. до 200
Мо/мл
негатив. до 200
Мо/мл
(АМА-М2)
Антиміто-
хондріальні ант.
до 10 МО/млдо 10 МО/млдо 10 МО/мл
LKM (антитіла до
мікросом печінки,
нирок)
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
до 12 МО/мл-
негатив;
позить>18 МО/мл
АМА(АМС) антит.
до мікросом
тиреоцит.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив >1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Алергія

Чоловіки

Жінки

Діти

Гліадін Ig Gдо 25 Од/млдо 25 Од/млдіти до 1 року: 30 од/мл
1-6 р: 40 од/мл; 6-12 р: 35 од/мл
Грибкові
антигени
Ig E (8 типів)
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Бактеріальні
антигени
Ig E (8 типів)
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
>40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
>40 сильний
до10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Побутова алергія
Ig E (8 типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Пилкова алергія
Ig E (8 типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Імуноглобуліни
Ig E
(маркер алергії)
125МЕ/мл125МЕ/млдо1р. -15 МЕ/мл; 5р. - 60 МЕ/мл; 16р. - 200 МЕ/мл;
Харчова алергія
панель Ig E
(16типів)
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35 МО/мл негат;
0,35-1 низ;
1,1-5 серед;
5,1-100 високий
Алергія Ig E
до кліща пилу
D/pteronyssinus
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до кліща пилу
farinae
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
домашнього
пилу
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 високаредня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
шерсті собаки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 високаня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я гуски
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я курки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до пір`я качки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до коров`ячого
молока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E
до яєчного
білка
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку берези
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку амброзії
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку полині
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
пилку тимофіївки
лугової
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Алергія Ig E до
епітелію кішки
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Грибкові антигени
Ig E (1алерген)
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
до 10 негатив;
до 20 слабий;
до 40 помірн;
більше 40 сильний
Алергія Ig E
побутова
(1алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Пилкова алергія
Ig E (1 алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Харчова алергія
Ig E (1 алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл не виявлено;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
Імуноглобуліни
Ig E (півкільк.)
125МЕ/мл125МЕ/млдо1р. -15 МЕ/мл; 5р. - 60 МЕ/мл; 16р. - 200 МЕ/мл;
Харчова алергія
Ig E Біовелл
(1алерген)
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока
0,35МЕ/мл-немає;
0,35-1 низька;
1,1-5 середня;
5-100 висока

Гепатити

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Інтерлейкін 28В
алель1 С/С,
алель 2 Т\Т
гомозигота
алель1 С/С,
алель 2 Т\Т
гомозигота

Гепатит А

ПЛР. Гепатит А
(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G
до гепатиту А (HAV)
негат: до 20мМЕ/млнегат: до 20мМЕ/млнегат: до 20мМЕ/мл
Антитіла Ig М
до гепатиту А
(HAV)
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.

Гепатит В

ПЛР.Гепатит В
(ДНК-Технология)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.Гепатит Внегативнийнегативнийнегативний
HBsAg
австралійский
антиген
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла
Ig G до HBsAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G
до HВcorAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig M
до HВcorAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
HВe-Agнегатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G
до HВeAg
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
ПЛР.Гепатит В
кількіст.
Real-Time
негативнийнегативнийнегативний

Гепатит C

ПЛР.Гепатит Снегативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Генотипування
HCV(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G+М
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig М
до гепатиту С
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Імуноблотінг
гепатиту С
(coreAg/Ns3/
Ns4/Ns5)
поз >0,270поз >0,270поз >0,270
ПЛР.Гепатит С
кількіст.
Real-Time
до 20тис МО/мл
низький рівень
до 20тис МО/мл
низький рівень
до 20тис МО/мл
низький рівень

Гепатит D

ПЛР.Гепатит D
(RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла Ig G+М
до гепатиту Д
(HDV)
негативнийнегативнийнегативний

Гепатит TTV

ПЛР.Гепатит TTVнегативнийнегативнийнегативний

Гепатит G

ПЛР.Гепатит G
(джи) (RT-PCR )
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до гепатиту G
(HGV)
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.

TORCH-група

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Герпес HSV1/2
без типування
негативнийнегативнийнегативний

Герпес

ПЛР. Герпес 7 типнегативнийнегативнийнегативний
ПЛР. Герпес 8 типнегативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Герпес HSV1/2
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Герпес HHV 6 тип
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Varicella zoster
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до НSV 1,2
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла IgМ
до НSV 1,2
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
Антитіла IgG до
Varicella zoster
(DSL)
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
до 9.0 DU
негативний;
9-11 DU
сумнівний;
вище 11,0 DU
позитивний
Антитіла IgМ до
Varicella zoster
(DSL)
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
до 0,8 DU
негативний;
0,8-1,1 DU
сумнівний;
вище 1,1 DU
позитивний
Антитіла Ig G до
вірусу HSV -1
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
до 8,0 DU
негативний;
8,0-12,0 DU
сумнівний;
більше 12,0 DU
позитивний
Антитіла Ig G до
вірусу HSV-2
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G до
Герпесу 6 типу
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig G до
Герпесу 8 типу
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла Ig M
до HSV - 1
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
Антитіла Ig M
до HSV - 2
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.

Цитомегаловірус

ПЛР.
Цитомегаловірус
CMV
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до CMV
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
негатив: до 0,9;
сумнів: 0,9-1,1;
позитив: більше 1,1.
Антитіла IgМ
до CMV
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.
негатив: до 0,8;
сумнів: 0,8-1,0;
позитив: більше 1,0.

Токсоплазма

Чоловіки

Жінки

ПЛР.
Toxoplasma
gondii
негативнийнегативнийнегативний
Авідність
Toxoplasma IgG
30%-низькоавідні
антитіла;
>40%-високоавідні
антитіла
30%-низькоавідні
антитіла;
>40% -високоавідні
антитіла
30%-низькоавідні
антитіла;
>40% -високоавідні
антитіла
Антитіла IgG до
Toxoplasma
gondii
>10 МО/мл>10 МО/мл
Антитіла IgМ
Toxopl.Gondii
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Червоничка
(Краснуха)

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Rubella (RT-PCR)
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgМ
до червонички
(Rubella)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
червонички
(Rubella)
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл
нег- до 9 МО/мл;
сумн-9-11МО/мл;
поз >11МО/мл

Мононуклеоз

Чоловіки

ПЛР.
Епштейн- Барр
EBV Real-Time
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgМ
до Епшт.Барр
(EBV-VCA)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла EA IgG
Епшт.Бар.(EBV)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
Епшт.Бар.
(EBNA)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG до
Епшт.Барр
(EBV-VCA)
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,0;
позитив більше 1,0

Інфекційні
хвороби

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Staphylococcus
aureus (MR1411)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Ентеровіруси
(RT- PCR)
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла IgG
до кашлюку
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
до 16 U/ml
негативний;
16-24 U/m
сумнівний;
вище 24 U/m
позитивний
Антитіла IgМ
до кашлюку
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
до 8 U/ml
негативний;
8-12 U/m
сумнівний;
вище 12 U/m
позитивний
Антитіла Ig G
Borrelia burg.,
Afzelli,Garinii
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла Ig M
Borrelia burg.,
Afzelli,Garinii
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
16 U/ml негатив;
16-22 U/ml
сумнівний,
>22 U/ml позит.
Антитіла Ig G
до вірусу корі
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,2;
позитив більше 1,2
Антитіла Ig G
до дифтерії
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
<0.01 IU/ml -
потрібна
вакцинація
0.01-0.1 IU/ml
низький
імунітет
>0.1 IU/ml
задовільний
імунітет
Антитіла Ig G
до правцю
Tetanus Toxoid
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років
<0.1 IU/ml -
потрібна
вакцинація
>0.1 - 1.0 IU/ml
ревакцинація
через 1-2 роки
1.0-5.0 ревакцинація
через 2-4 роки
>5.0 ревакцинація
через 8 років

Статеві
хвороби


Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР бак. флори
(Фемофлор)
згідно
протоколу
згідно
протоколу
згідно
протоколу
ПЛР.
Chlamydia
trachomatis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Ureaplasma
species
(urealit/parvum)
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
hominis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
genitalium
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Trichomonas
vaginalis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Gardnerella
vaginalis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Neisseria
gonorrhoeae
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Candida albicans
негативнийнегативнийнегативний
ПЦР.
Candida
(albicans+
crusei+glabrata)
негативнийнегативнийнегативний
Антиспермальний
(МАР) тест
сироватка:
позит. >1:200;
сім'яна плазма:
позит. >1:100
Генітальний
скринінг
відсутній
бактеріальний
ріст
відсутній
бактеріальний
ріст
відсутній
бактеріальний
ріст

Хламідія

Антитіла IgG
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgА
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Chlamydia
trachomatis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Уреаплазма

Антитіла IgG
до Ureaplasma
urealiticum
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Ureaplasma
urealiticum
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Мікоплазма

Антитіла IgG
до Mycoplasma
hominis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgМ
до Mycoplasma
hominis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Трихомона

Антитіла IgG
до Trichomonas
vaginalis
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Трепонема

Кардіоліпіновий
антиген (VDRL.)
негативнийнегативнийнегативний

Льюіс

Антитіла до
Льюіс IgG
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Папіломавірус

ПЛР.
Папіломавірус
HPV16/18
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
HPV33/35/
39/45
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
31/56/59/52/
58/66
типування
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Папіломавірус
HPV
6/11типування
негативнийнегативнийнегативний

Легеневі
хвороби

Чоловіки

Жінки

Діти

ПЛР.
Mycobacter
tuberculosis
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Chlamydia
pneumoniae
негативнийнегативнийнегативний
ПЛР.
Mycoplasma
pneumoniae
негативнийнегативнийнегативний
Антитіла до
туберкулезу
А+М+G
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до Mycoplasma
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgG
до Chlamydia
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла IgМ
доMycoplasma
pneumoniae
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,8;
сумнів 0,8-1,1;
позитив більше 1,1
Антитіла Ig М
до Chlamydia
pneumoniae
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1

Гастро
ентерологія

Чоловіки

Жінки

Діти

Антитіла
IgG+А+М до
Helicobacter p.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
Антитіла IgG
Helicobacter p.
(Cag A)
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.
негатив до 0,9;
сумнів 0,9-1,1;
позитив більше 1,1.

Генетичні
хвороби

Чоловіки

Жінки

ПЛР.
Лактазна
недостатність
(ген МСМ6)
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
Т/Т-норма,
С/Т -занижена;
С/С-недостатність
ПЛР. Рак мол.
залози
та яєчників
(BRCA1/2)
відсутність мутації
гену BRCA1,2

Цитоморфологічні
та культуральні
дослідження

Чоловіки

Жінки

Діти

Мікроскопія еякуляту0
Трихомона
(культур.метод InPouch)
негативнийнегативнийнегативний
Neisseria spp
(культур.метод)
негативнийнегативнийнегативний